Det sker i Tranum Borgerforening 2018

                            

Generalforsamling:

Torsdag den 22. februar kl. 19.30 i Tranum forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal skriftlig være formanden    

Grethe B. Christensen, Dybdalsvej 9 i hænde senest den 18. februar.

Bliv medlem: Henvendelse til Grethe B. Christensen tlf. 21312983

 

Loppemarked:

Dybdalsvej 24. Åben hver lørdag i perioden 31. marts til 24. november kl. 10 - 13.

Effekter til loppemarkedet modtages med TAK. Kan evt. afhentes.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023.

 

Flagallè:

Flag hejses den 27. april (konfirmation), 20. maj (pinsedag)

5. juni (grundlovsdag) og ved TGF’s sommerfest.

Flagstænger med flag kan lejes. Kr. 25.- pr stk. eller efter aftale.

Borde + bænke kan lejes for kr. 50,- pr. sæt.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023. 


Grillarrangement:

Holdes den 9. juni i huset ved Bratbjergsøerne.

Nærmere oplysninger følger.

 

Tranum Hjerteløb:

Motionsløbet foregår den 11. august fra Dybdalsvej 24. 

Tilmelding til: birgitognielsollgaard@gmail.com

Nærmere oplysninger om arrangementet se:

http://www.tranumborgerforening.dk/414061160

  

Virksomhedsbesøg:

Den 13. september besøger vi Reno Nord i Aalborg. 

Se og hør om hvordan dit affald bliver behandlet.

Nærmere oplysninger ang. tilmelding o.l. kommer senere.

Juletræ:

Juletræet ved Margrethegårdsvej tændes den 1. december. Arrangør: Egnssamlingen,

Landsbyrådet, Dagli’Brugsen og Tranum Borgerforening.

  

Juletræsfest i Forsamlingshuset den 29. december.

Nærmere oplysninger følger.