Det sker i Tranum Borgerforening 2019

                                    

Generalforsamling:

Torsdag den 28. februar kl. 19.30 i Tranum forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal skriftlig være formanden     

Grethe B. Christensen, Dybdalsvej 9 i hænde senest den 21. februar.

 

Bliv medlem: Henvendelse til Grethe B. Christensen tlf. 21312983

 

Loppemarked:

Dybdalsvej 24. Åben hver lørdag i perioden 30. marts til 30. november kl. 10 - 13.

Effekter til loppemarkedet modtages med TAK. Kan evt. afhentes.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023.

  

Flagallè:

Flag hejses den 17. maj (konfirmation), 9. juni (pinsedag)

5. juni (grundlovsdag) og ved TGF’s sommerfest.

Flagstænger med flag kan lejes. Kr. 25.- pr stk. eller efter aftale.

Borde + bænke kan lejes for kr. 50,- pr. sæt.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023.

 

Grillarrangement:

Holdes lørdag den 15. juni i huset ved Bratbjergsøerne.

Nærmere oplysninger følger.

 

Tranum Hjerteløb:

Motionsløbet foregår den 24. august fra Dybdalsvej 24.

Tilmelding til: birgitognielsollgaard@gmail.com

Nærmere oplysninger om arrangementet se:

http://www.tranumborgerforening.dk/419783064

 

Julemarked:

Søndag den 17. november kl. 10 - 16 i Forsamlingshuset

 

Juletræ:

Juletræet ved Margrethegårdsvej tændes søndag den 1. december kl. 16.30.

Arrangør: Egnssamlingen, Landsbyrådet, Dagli’Brugsen og Tranum Borgerforening.

 

Juletræsfest i Forsamlingshuset den 29. december.

Nærmere oplysninger følger.