Det sker i Tranum Borgerforening 2020

                                    

Generalforsamling:

Torsdag den 27. februar kl. 19.30 i Tranum forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal skriftlig være formanden     

Grethe B. Christensen, Dybdalsvej 9 i hænde senest den 20. februar.

 

Bliv medlem: Henvendelse til Grethe B. Christensen tlf. 21312983

 

Loppemarked:

(Lukket for i år)

Dybdalsvej 24. Åben hver lørdag i perioden 4. april til 28. november kl. 10 - 13.

Effekter til loppemarkedet modtages med TAK. Kan evt. afhentes.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023.

  

Flagallè:

Flag hejses den 8. maj (konfirmation udsat), 31. maj (pinsedag)

5. juni (grundlovsdag)

Flagstænger med flag kan lejes. Kr. 25.- pr stk. eller efter aftale.

Borde + bænke kan lejes for kr. 50,- pr. sæt.

Kontakt Peter Rasmussen tlf. 22710023.

 

Grillarrangement: AFLYST p.g.a. corona.

Holdes lørdag den 20. juni i huset ved Bratbjergsøerne.

Nærmere oplysninger følger.

 

Tranum Hjerteløb: AFLYST p.g.a. corona. (Nyt løb den 21/8 2021)

Motionsløbet foregår den 22. august fra Dybdalsvej 24.

Tilmelding til: birgitognielsollgaard@gmail.com

Nærmere oplysninger om arrangementet se:

http://www.tranumborgerforening.dk/419779129

 

Julemarked: AFLYST p.g.a. corona.

Søndag den 22. november kl. 10 - 15 i Forsamlingshuset

 

Juletræ: AFLYST p.g.a. corona.

Juletræet ved Margrethegårdsvej tændes søndag den 29. november kl. 16.30.

Arrangør: Egnssamlingen, Landsbyrådet, Dagli’Brugsen og Tranum Borgerforening.

 

Juletræsfest i Forsamlingshuset den 29. december. AFLYST p.g.a. corona.

Nærmere oplysninger følger.